Peribahasa

Berjanjang naik, bertangga turun
Menurut derajat dan kedudukan masing-masing; menurut aturan yang lazim berlaku

Peribahasa

Lopak jadi perigi
Naik derajat (orang miskin menjadi kaya dsb)

Peribahasa

Lupak jadi perigi
Naik derajat (kedudukan) seperti orang miskin menjadi kaya

Peribahasa

Dikati sama berat, diuji sama merah
Seimbang derajatnya (kedudukannya, pangkatnya, dsb)

Peribahasa

Sirih naik junjungan patah
Baru hendak naik derajat kehidupannya sudah mendapat kesusahan

Peribahasa

Tegak sama tinggi, duduk sama rendah
Sama tingkatnya (derajat kedudukannya)

Peribahasa

Usul menunjukkan asal
Dari tingkah laku (tabiat) dapat kita ketahui asalnya (tinggi rendahnya derajat dsb)