Peribahasa

Bagai dawat dengan kertas
Tidak pernah bercerai

Peribahasa

Hitam seperti dawat
Hitam berkilat-kilat

Peribahasa

Sebagai dawat dengan kertas
Pasangan yang sesuai benar