Peribahasa

Bagai melulusi baju sempit (bagai terbuang ke sisiran)
Seseorang yang merasa senang karena terlepas dari kesusahan

Peribahasa

Bagai menakik darah mati dari alu (bagai menakik darah mati dari batu)
Bekerja keras tetapi sedikit hasilnya

Peribahasa

Baju indah dari balai, tiba di rumah menyarungkan
Hukuman sudah diputuskan dan tidak boleh dibanding lagi

Peribahasa

Bak tengguli ditukar cuka
Suatu kejadian yang bertukar dari keadaan yang menggembirakan ke keadaan yang menyedihkan

Peribahasa

Bayang-bayang tidak sepanjang badan
Berbuat sesuatu yang melebihi dari (tidak sesuai dengan) kemampuannya

Peribahasa

Berbilang dari esa, mengaji dari alif
Jika mengerjakan sesuatu hendaknya dimulai dari permulaan

Peribahasa

Berbukit di balik pendakian
Lepas dari kesukaran yang satu mendapat kesukaran lain