Peribahasa

Bagai menakik darah mati dari alu (bagai menakik darah mati dari batu)
Bekerja keras tetapi sedikit hasilnya

Peribahasa

Bersukat darah, bertimbang daging (dengan)
Berperang mati-matian (dengan)

Peribahasa

Mendabih menampung darah
Sangat tamak

Peribahasa

Mengisap (mencarak, mencucup) benak
Terlalu banyak mengambil keuntungan dari orang lain (mengisap darah)

Peribahasa

Minum darah orang
Banyak merugikan orang dengan mengambil keuntungan yang berlebih-lebih darinya

Peribahasa

Darah baru setampuk pinang
Masih muda sekali (belum banyak pengalaman)

Peribahasa

Darah se tampuk pinang
Masih muda benar (belum berpengalaman, kurang akal)