Peribahasa

Melakak kucing di dapur
Berbuat aniaya dengan cara yang mudah

Peribahasa

Merantau di sudut dapur, merantau ke ujung bendul
Pergi mencari penghidupan ke tempat yang tidak berapa jauh