Peribahasa

Jika tak lalu dandang di air, di gurun dirangkakkan (ditanjakkan)
Menggunakan segala daya upaya untuk mencapai maksud

Peribahasa

Tak lalu dandang di air, di gurun ditanjakkan
Dengan berbagai-bagai ikhtiar untuk menyampaikan maksudnya