Bob Sadino

Setiap bertemu dengan orang baru, saya selalu mengosongkan gelas saya terlebih dahulu.

Peribahasa

Badak makan anak
Ayah membuang anaknya karena takut akan musnah kebesarannya (pada raja-raja zaman dahulu)

Peribahasa

Bak menanti orang dahulu, bak melalah orang kudian
Melakukan sesuatu yang sia-sia

Peribahasa

Belum duduk belunjur dulu
Sudah bergirang hati lebih dahulu sebelum tercapai apa yang dikehendaki

Peribahasa

Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian
Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian

Peribahasa

Berguru dahulu sebelum bergurau
Belajar dahulu sebelum bersenang-senang

Peribahasa

Hinggap bak langau, titik bak hujan
Suatu hal yang tiba-tiba saja terjadi, tanpa diketahui lebih dahulu