Peribahasa

Baji dahan membelah dahan
Memboroskan harta tuannya

Peribahasa

Besar kayu besar dahan nya
Makin banyak pendapatan (uang) makin banyak pula yang dibelanjakan

Peribahasa

Dahan pembaji batang
(orang kepercayaan yang) menyalahgunakan harta benda tuannya