Peribahasa

Dagu nya lebah bergantung
Dagu yang bagus

Peribahasa

Seperti janggut pulang ke dagu
Kena pada tempatnya