Peribahasa

Bagai duri dalam daging
Selalu terasa tidak menyenangkan hati

Peribahasa

Bagai kuku dengan daging
Tidak terceraikan

Peribahasa

Bersukat darah, bertimbang daging (dengan)
Berperang mati-matian (dengan)

Peribahasa

Lemak penyelar daging
Memboroskan harta benda tuannya

Peribahasa

Manis daging
Orang yang biasa dituduh melakukan salah satu kejahatan, padahal ia tidak bersalah

Peribahasa

Daging gajah sama dilapah, daging tuma sama dicecah
Banyak sama banyak, sedikit sama sedikit; adil

Peribahasa

Sebusuk-busuk daging dikincah dimakan juga, seharum-harum tulang dibuang
Jika keluarga berbuat ulah akan dimarahi, tetapi setelah itu diampuni, jika orang lain berbuat salah tidak dimaafkan sedikit pun juga