Peribahasa

Adat dagang tahan tawar
Sudah biasa bahwa barang dagangan boleh ditawar

Peribahasa

Tidak mati oleh Belanda
Seseorang yang sangat kaya sekalipun dagangannya rugi, ia tidak akan jatuh miskin