Peribahasa

Adat sepanjang jalan, cupak sepanjang betung
Segala sesuatu ada tata caranya

Peribahasa

Mandi dalam cupak
Serba tanggung (tidak cukup)

Peribahasa

Membawakan cupak ke negeri orang
Memakai adat-istiadat sendiri di negeri orang

Peribahasa

Yang se cupak takkan jadi segantang
Sesuatu yang sudah pasti (tidak dapat diubah lagi)