Peribahasa

Katak hendak jadi lembu
Orang hina (miskin, rendah) hendak menyamai orang besar (kaya dsb); congkak; sombong

Peribahasa

Geleng seperti patung kenyang
Berjalan dengan sombong

Anonim

Kesalahan yang membuat Anda sedih lebih baik daripada kebaikan yang membuat Anda congkak.