Peribahasa

Bertukar beruk dengan cigak
Sama saja halnya