Peribahasa

Jangan ditentang matahari condong, takut terturut jalan tak berintis
Hendaklah kita selalu ingat dan cermat, jangan teperdaya atau tergoda akan sesuatu yang elok, tetapi mungkin mendatangkan bahaya

Peribahasa

Pinggan tak retak nasi tak dingin
Cermat dalam melakukan suatu pekerjaan

Peribahasa

Tertimbun dikais, terbenam diselam
Suatu hal (perkara) yang tersembunyi, diperiksa dan diselidiki dengan cermat

Peribahasa

Umpama ayakan dawai
Pekerjaan yang dilakukan dengan tidak cermat

Quote

Ikrar harus luhur, tekad harus kokoh, kepribadian harus lemah lembut, dan hati harus cermat. – Anonim

Quote

Dalam mengatasi berbagai masalah hendaknya berhati-hati, cermat, namun jangan berpikiran sempit. – Anonim