Peribahasa

Tergantung tidak bertali
Perempuan yang tidak diurus lagi oleh suaminya, tetapi tidak dapat meminta cerai