Peribahasa

Cencaru makan pedang
Pekerjaan yang lambat, tetapi hasilnya baik