Peribahasa

Cencang dua segerai
Sekali jalan dua pekerjaan selesai

Peribahasa

Cencang putus tiang tumbuk
Putusan yang mengikat