Peribahasa

Bungkuk baru betul, (buta baru celik)
Orang hina (miskin) yang menjadi mulia (kaya) sehingga berbuat yang bukan-bukan

Peribahasa

Buta baru celik (melihat)
Menjadi sombong karena beroleh kekayaan (pangkat dsb)