Peribahasa

Jaras dikatakan raga jarang
Mencela orang lain, padahal diri sendiri ada celanya juga

Peribahasa

Menjemur bangkai ke atas bukit
Memperlihatkan cela (air, cacat) sendiri

Peribahasa

Bintang di langit boleh dibilang, tetapi arang di muka tak sadar
Cela (kesalahan, keburukan, dsb) orang lain diketahui, tetapi cela sendiri tidak tahu

Peribahasa

Sudah se asam segaramnya
Sudah tidak ada celanya (tentang pekerjaan, perbuatan)

Peribahasa

Sudah seasam se garam nya
Sudah baik benar (tidak ada celanya)

Peribahasa

Udang tak tahu di bungkuknya
Tidak tahu akan cacat dan celanya diri sendiri