Peribahasa

Tali busur tidak selamanya dapat diregang
Orang tidak selamanya bekerja terus-menerus, tetapi mesti ada istirahatnya