Peribahasa

Buntat hendak jadi kemala
Tidak tahu diri