Peribahasa

Menyeluduk sama bungkuk, melompat sama patah
(persahabatan yang) seia sekata, sehina semalu

Peribahasa

Bungkuk baru betul, (buta baru celik)
Orang hina (miskin) yang menjadi mulia (kaya) sehingga berbuat yang bukan-bukan

Peribahasa

Bungkuk kail hendak mengena
Tipu muslihat untuk mencari keuntungan

Peribahasa

Bungkuk sejengkal tidak terkedang
Tidak mau mendengar kata orang

Peribahasa

Seperti kepiting tidak tahu bungkuknya (sebagai udang tak tahu bungkuknya)
Orang yang tidak tahu akan cacatnya, tidak sadar akan kebodohan dan kekurangannya

Peribahasa

Siapa melejang, siapa patah ( siapa melalah, siapa patah; siapa menyuruk, siapa bungkuk)
Orang yang berkeras hendak berbuat sesuatu, dialah harus menanggung kesukarannya (kerugiannya dsb); pekerjaan yang terburu-buru itu kelak merugikan juga

Peribahasa

Udang tak tahu bungkuk nya
Tidak tahu akan kekurangan dirinya