Peribahasa

Mengambil bungkal kurang
Merasa tersinggung oleh perkataan orang lain

Peribahasa

Neraca palingan bungkal, hati palingan Tuhan
Pikiran atau pendirian orang mudah berubah-ubah

Peribahasa

Neraca yang palingan, bungkal yang piawai
Sangat adil dalam memberikan hukuman atau putusan (hakim)