Bob Sadino

Kemauan harus dilandasi dengan tekad yang bulat, dan harus berani dalam mengambil peluang yang ada.

Peribahasa

Hidung seperti dasun tunggal
Bentuk hidung yang bagus, bulat di muka dan lancip ke belakang; mancung

Peribahasa

Lengan seperti sulur bakung
Lengan yang halus di ujung, besar di tengah, dan bulat di pangkalnya

Peribahasa

Pecak boleh dilayangkan, bulat boleh digulingkan, batu segiling pecak setepik
Sudah mendapat kata sepakat untuk melaksanakan suatu pekerjaan

Peribahasa

Bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mupakat
Kata sepakat dapat diperoleh melalui perundingan

Peribahasa

Bulat boleh digulingkan, pipih boleh dilayangkan
Sudah sepakat benar; sudah putus mufakat

Peribahasa

Yang bulat datang bergolek, yang pipih datang melayang
Keuntungan (kesenangan dsb) datang dari mana-mana