Peribahasa

Siar bakar berpuntung suluh
Suatu perkara boleh diputuskan sesudah cukup bukti-bukti dan keterangannya

Anonim

Fanatisme buta menutupi bukti-bukti kebenaran.