Peribahasa

Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun
Seia sekata

Peribahasa

Keras bagai batu, tinggi bagai bukit
Tidak mau menurut perintah

Peribahasa

Kuda pelejang bukit
Orang yang menjadi kaki tangan (alat, perkakas) orang lain

Peribahasa

Membandarkan air ke bukit
Mengerjakan sesuatu dengan sia-sia

Peribahasa

Menjemur bangkai ke atas bukit
Memperlihatkan cela (air, cacat) sendiri

Andrea Hirata

kerja Tuhan tidak boleh diramal…nasib, usaha dan takdir bagaikan tiga bukit biru samar-samar yang memeluk manusia dalam lena

Peribahasa

Merawal memulang bukit, cerana menengah kota
Sudah nyata sekali ingin mengajukan suatu permintaan