Peribahasa

Pacet hendak menjadi ular
Orang hina (miskin) berlaku sebagai orang besar (kaya)

Peribahasa

Bungkuk baru betul, (buta baru celik)
Orang hina (miskin) yang menjadi mulia (kaya) sehingga berbuat yang bukan-bukan

Peribahasa

Sia-sia menjaring angin, terasa ada tertangkap tidak
Jangan mengharapkan sesuatu yang bukan-bukan supaya tidak kecewa