Peribahasa

Ada ubi ada talas, ada budi ada balas
Kejahatan dibalas dengan kejahatan, kebaikan dibalas dengan kebaikan; barang siapa yang berbuat sesuatu tentu akan mendapat balasan yang setimpal

Peribahasa

Adapun manikam itu jika dijatuhkan ke dalam limbahan sekalipun, niscaya tidak hilang cahayanya
Orang yang asalnya baik jika ia miskin ataupun menjadi suruh-suruhan orang, tabiatnya, kelakuannya, dan budi bahasanya tetap baik

Peribahasa

Air jernih ikannya jinak
Negeri yang serba teratur dengan penduduknya yang serba baik, baik pula budi bahasanya

Peribahasa

Bahasa menunjukkan bangsa
Budi bahasa atau perangai serta tutur kata menunjukkan sifat dan tabiat seseorang (baik buruk kelakuan menunjukkan tinggi rendah asal atau keturunan)

Peribahasa

Hilir malam mudik tak singgah, daun nipah dikatakan daun abu
Merasa malu, segan, dsb karena sudah berutang budi atau karena perkariban

Peribahasa

Laut budi tepian akal
Seseorang yang banyak ilmu dan bijaksana

Peribahasa

Lubuk akal lautan (= tepian) ilmu (= budi)
Sangat luas dan banyak pengetahuannya