Peribahasa

Ke mana tumpah hujan dari bubungan, kalau tidak ke cucuran atap
Anak akan menurut sifat atau teladan orang tuanya

Peribahasa

Meletakkan api di bubungan
Sengaja mencari bahaya