Peribahasa

Adakah buaya menolak bangkai
Orang jahat akan berbuat jahat kalau ada kesempatan

Peribahasa

Lepas dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya
Lepas dari bahaya yang besar, lalu jatuh ke dalam bahaya yang lebih besar lagi

Peribahasa

Tak akan terlawan buaya menyelam air
Orang pandai (kaya, berkuasa) tidak mungkin dapat dilawan