Peribahasa

Kalau sorok lebih dahulu daripada tokok, tidak mati babi
Kalau lagak atau bual yang didahulukan, maksud tidak akan tercapai

Peribahasa

Tong kosong nyaring bunyinya
Orang yang bodoh biasanya banyak bualnya (cakapnya)