Peribahasa

Matahari itu bolehkah ditutup dengan nyiru
Suatu kebenaran yang nyata itu dapatkah dilindungkan atau disembunyikan

Peribahasa

Minyak dengan air adakah (bolehkah) bercampur? ( minyak dan air masa sama)
Orang yang bermusuhan atau yang tidak sehaluan mustahil dapat dicampurkan jadi satu