Peribahasa

Ada hujan ada panas, ada hari boleh balas
Selalu ada kesempatan untuk membalas dendam

Peribahasa

Adat dagang tahan tawar
Sudah biasa bahwa barang dagangan boleh ditawar

Peribahasa

Alah menang tak tahu, bersorak boleh
Perihal seseorang yang tidak ikut campur dalam dua pihak yang sedang berbantah, tetapi hanya ikut mengejek pihak yang telah tentu kalah

Peribahasa

Asal ada sama di hati, gajah terantai boleh dilepaskan
Kalau sudah ada persetujuan, apa pun halangannya dapat diatasi

Peribahasa

Baju indah dari balai, tiba di rumah menyarungkan
Hukuman sudah diputuskan dan tidak boleh dibanding lagi

Peribahasa

Bertali boleh dieret, bertampuk boleh dijinjing
Ada tanda (bukti) yang jelas atau yang boleh dipegang teguh

Peribahasa

Hitam mata itu mana boleh bercerai dengan putihnya
Orang yang sedang bercinta tidak mudah dipisahkan