Peribahasa

Seperti bisai makan sepinggan
Berpatutan (sesuai) benar