Peribahasa

Kerbau seratus dapat digembalakan, manusia seorang tiada terkawal
Menjaga seorang perempuan lebih sukar daripada menjaga binatang yang banyak

Peribahasa

Manusia tahan kias, binatang tahan palu
Mengajar manusia dengan sindiran sudah cukup, tetapi mengajar binatang harus dengan pukulan

Pramoedya Ananta Toer

Dengan ilmu pengetahuan modern, binatang buas akan menjadi lebih buas, dan manusia keji akan semakin keji. Tapi jangan dilupakan, dengan ilmu-pengetahuan modern binatang-binatang yang sebuas-buasnya juga bisa ditundukkan. (Khouw Ah Soe, 90)