Peribahasa

Arang habis besi binasa
Pekerjaan yang telah banyak menghabiskan tenaga dan biaya, tetapi hasilnya tidak ada

Peribahasa

Bagai menentang matahari
Melawan atau menyanggah kekuatan atau kekuasaan yang jauh lebih tinggi daripada kuasa atau kekuatan penyanggah itu tentu akan binasa

Peribahasa

Ikut hati mati, ikut rasa binasa
Jika hanya menuruti hawa nafsu tentu akan celaka

Peribahasa

Karena mata buta, karena hati mati
Orang yang menurutkan hawa nafsunya akhirnya binasa

Peribahasa

Karena mulut bisa binasa
Mendapat celaka karena perkataannya

Peribahasa

Sama lebur sama binasa
Bersahabat sehidup semati

Peribahasa

Gajah mati karena gadingnya
Orang yang mendapat kecelakaan atau binasa karena keunggulan (tabiatnya atau perbuatannya)