Peribahasa

Menabur (menanam) biji atas batu
Sia-sia belaka, seperti memberi nasihat kepada orang yang tidak mau mengindahkan

Peribahasa

Seperti biji saga rambat di atas talam
Tidak berpendirian tetap

Peribahasa

Spt sebuah biji tersesat dl rumput
1 orang yg hina tidak kelihatan oleh orang