Peribahasa

Arang habis besi binasa
Pekerjaan yang telah banyak menghabiskan tenaga dan biaya, tetapi hasilnya tidak ada

Peribahasa

Memegang besi panas
Melakukan sesuatu dengan selalu diliputi khawatir dan takut

Peribahasa

Besi baik dibajai (diringgiti)
Barang yang sudah baik ditambah baik lagi

Peribahasa

Besi baik tiada berkarat (budi baik tak dilupakan)
Perbuatan yang baik selamanya terpuji

Peribahasa

Parang gabus menjadi besi
Orang yang lemah menjadi orang yang kuat

Peribahasa

Dahulu timah, sekarang besi
Dikatakan tentang seseorang yang turun martabatnya (gengsinya atau kedudukannya); orang kaya yang telah habis harta bendanya

Peribahasa

Seciap bak ayam, sedencing bak besi
Seia sekata