Peribahasa

Sesak berundur-undur, hendak lari malu, hendak menghambat tak lalu
Sudah tidak dapat melawan, tetapi pura-pura masih sanggup bertahan