Peribahasa

Bagai berumah di tepi tebing
Selalu tidak aman hatinya

Peribahasa

Jika takut dilimbur pasang, jangan berumah di tepi pantai
Kalau takut mendapat kesusahan, jangan mengerjakan hal-hal yang berbahaya

Peribahasa

Kalau takut dilimbur pasang, jangan berumah di tepi pantai
Kalau takut akan akibatnya, jangan melakukan pekerjaan itu

Peribahasa

Malam – embun, siang bertudung awan
Tidak berumah (miskin sekali)

Peribahasa

Perkawinan tempat mati
Perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia