Peribahasa

Buah manis berulat di dalamnya
Perkataan yang manis-manis biasanya mengandung maksud yang kurang baik