Peribahasa

Ada udang (berudang) di balik batu
Ada suatu maksud yang tersembunyi