Peribahasa

Sudah beruban baru berguam
Dikatakan kepada orang tua yang tingkah lakunya seperti orang muda