Peribahasa

Adat pasang berturun naik
Keadaan yang selalu berubah-ubah, terutama tentang kekayaan atau kedudukan seseorang

Peribahasa

Bagai air di daun talas
Selalu berubah-ubah (tidak tetap pendirian)

Peribahasa

Neraca palingan bungkal, hati palingan Tuhan
Pikiran atau pendirian orang mudah berubah-ubah