Peribahasa

Adat pasang berturun naik
Keadaan yang selalu berubah-ubah, terutama tentang kekayaan atau kedudukan seseorang