Peribahasa

Bak tengguli ditukar cuka
Suatu kejadian yang bertukar dari keadaan yang menggembirakan ke keadaan yang menyedihkan

Peribahasa

Bertukar beruk dengan cigak
Sama saja halnya

Peribahasa

Bertukar jalan (sekandang tidak sebau, seia bertukar sebut)
Berlainan pendapat (caranya) meskipun maksudnya sama;

Peribahasa

Searah bertukar jalan
Sama maksudnya, tetapi berlainan cara mencapainya

Peribahasa

Seiring bertukar jalan, seia bertukar sebut
Kedua pihak semaksud dan sepaham, tetapi berlain cara melaksanakannya

Peribahasa

Zaman beralih musim bertukar
Segala sesuatu hendaknya disesuaikan dengan keadaan zaman