Peribahasa

Hidup bertimba uang
Hidup boros (serba mewah, banyak membelanjakan uang)

Peribahasa

Orang mandi bersiselam, awak mandi bertimba
Orang mendapat keuntungan besar berlimpah-limpah, awak mendapat keuntungan kecil saja