Peribahasa

Bagai kapal tidak bertiang
Perihal negeri atau perkumpulan (perhimpunan) yang tidak mempunyai pemimpin