Peribahasa

Di manakah berteras kayu mahang
Jangan mengharapkan sesuatu yang mustahil